Yayınlar

Bu sayfada akademik çalışmalarımın PDF dosyalarına ulaşabilirsiniz. 

Doç. Dr. Ali AYHAN

ULUSLARARASI MAKALELER

UAM01 – AN EVALUATION ON THE STAGE EXPERIENCES OF WOMEN MUSIC TEACHERS

UAM02 – Comparison of frequencies of the notes between the ranges of B3 to D5 with human voice A softvvare design approach in MATLAB and its availability in

UAM03 – GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ, MUZIK BÖLÜMLERİ ÖZEL YETENEK SINAVLARINA GİREN ADAYLARIN, SINAVDA SORULAN SORU TİPLERİNE GÖRE, BAŞARI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

UAM04 – MÜZİK ALGISINDA İMGE KULLANIMI

UAM05 – SOSYAL AĞLARIN KUŞATTIĞI BİR DÜNYADA ÇALGI EĞİTİMİNDE EĞİTSEL VİDEO KULLANIMININ ÖNEMİ

UAM06 – ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM PLATFORMU UDEMY ÜZERİNDE VERİLEN TÜRKÇE FLÜT KURSLARININ İÇERİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSAL MAKALELER

UM01 – FOLKLOR HALK BİLİM DERGİSİ Temmuz 2017

UM02 – İNSANIN TOPLUMSAL YAŞAMINDA MÜZİĞİN DİJİTAL BOYUTTAKİ YERİ VE ÖNEMİ

UM03- Lisans Öğrencilerinin Türkçe Pop Müziğe Yönelik Düşüncelerinin Metafor Analizi Yoluyla Değerlendirmesi

UM04 – MÜZİK İMGELERİNİN KÜLTÜR AKTARIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİ KÜLTÜREL YANSIMALAR

UM05 – Türkçe Pop Şarkılarda Popülarite ve Müzikalite Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme

UM06 – MÜZİK EĞİTİMİNDE İMGELERİN KULLANIMI

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

UAB01 – GÜNCEL MUZIK YAZILIMLARININ OKUL ŞARKILARI ÖĞRETİMİNDE UYGULANAN YÖNTEM VE TEKNİKLERE DESTEK AMAÇLI KULLANILMASINA

UAB02 – HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİNDE TEMSİL EDİLEN KÜLTÜRÜN, TÜRKİYE KÜLTÜR TURİZMİNDEKİ YANSIMALARI

UAB03 – İMGELERİN OKUL ŞARKILARINDA TEMSİLİ YOLUYLA ÇOCUK EĞİTİMİ

UAB04 – KADIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN SAHNE DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

UAB05 -KORO ÇALIŞMALARININ, SOSYOKÜLTÜREL KATKILAR ACISINDAN İNCELENMESİ

UAB06 -MÜZİK KONULU SİNEMA FİLMLERİNDE KADIN TEMASI

UAB07 – MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÜNCEL MÜZİK YAZILIMLARINI OKUL ŞARKILARINA DESTEK AMAÇLI KULLANMALARININ İNCELENMESİ

UAB08 – Notasyon Videoları Yoluyla Solfej Eğitimi Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

UAB09 – Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Ve Çalgı Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

UAB10 – ÖZENGEN MUZIK EGITIMI ALANINDA ÇALGI EĞİTİMİ DERSLERİNDE NİTELİKLİ EĞİTSEL VİDEOLARIN KULLANILMASI ÜZERİNE KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

UAB11 – YOUTUBE ÜZERİNDE DİGİTAL MÜZİK EĞİTİMİ MATERYALLERİ YAYINLAYAN KANALLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MI ZİKOLAJ ÖRNEĞİ

UAB12 – İNSANIN TOPLUMSAL YAŞAMINDA MÜZİĞİN DİJİTAL BOYUTTAKİ YERİ VE ÖNEMİ

UAB13 – Dijital Müzik Sektöründe Streaming Servislerin Kullanımı

ULUSAL BİLDİRİLER

UB01 – AB Sürecinde Müzik Öğretmeni Yetiştirme Süreci

UB02 – MÜZİK ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN ÜNİVERSİTELERE VE MÜZİĞİN ALT ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI

UB03 – MÜZİK YAYINI YAPAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDA ŞİDDET TEMALARI VE İZLEYİCİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

KİTAPLAR

İnönü Üniversitesi Yayınevi tarafından basılan “Yunus Emre Âşıklar Ölmez Orkestra Albümü” Tüm Online Mağazalarda Satıştadır.

Aşağıda bulunan YouTube bağlantısında kitapta yer alan eserlerin QRCode videoları yer almaktadır.

Çocuklara Şarkılar I. Baskı E-Kitap

Yazarlar: Ali Ayhan, Engin Gürpınar

Şarkılara ait müzikler aşağıdaki youtube bağlantısındadır.

Şarkı Listesi